16. rujna 2010.

Dokumenti

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE ROGOZNICA
Analiza situacije (1 MB)
Mjere razvoja (230 kb)
Strategija razvoja (308 kb)

 

ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (99kb)
Plan gospodarenja otpadom OPĆINE ROGOZNICA za razdoblje do 2015. godine  (1000kb)
ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II (116kb)
ODLUKA o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području općine Rogoznica (108kb)
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (77kb)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (35kb)
Odluka o dodjeli naknade redovnim studentima za II semestar akademske godine 2009./2010. (25kb)
Odluka o  dodjeli novčane naknade redovnim studentima za  X, XI i XII mjesec 2010. godine (28kb)
Odluka o sufinanciranju Općine Rogoznica u cijeni troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Rogoznica za 2011. godinu (24kb)
Odluka o sufinanciranju Općine Rogoznica u cijeni prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Rogoznica za 2010. godinu (25 kb)
Odluka o ustrojavanju jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica (30 kb)
Odluka o komunalnom redu (133 kb)
Izmjene Odluke o komunalnom redu (35,5 kb)
Odluka o komunalnom doprinosu (22,5 kb)
Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu (102 kb)
Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu 2
(24 kb)
Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu 3 (36 kb)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
(44 kb)
Odluka o izmjenama i dopunama o komunalnoj naknadi (31 kb)
ODLUKA O NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENU DJECU (28 kb)
RJEŠENJE O NAZIVIMA ULICA U ROGOZNICI (40 kb)

 

Odluka o izradi PPU-a  (18 kb)

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Rogoznica (3.339 kb)
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja (462 kb)
Rješenje o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Rogoznica (28kb)
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja  (35 kb)
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rogoznica u 2010. godini (48 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2015. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (44 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2015.  GODINI (38 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  OPĆINE ROGOZNICA U 2015. GODINI (27 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2015. GODINI (43 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2015. GODINI (28 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2014. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (44 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2014.  GODINI (38 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  OPĆINE ROGOZNICA U 2014. GODINI (27 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2014. GODINI (43 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2014. GODINI (28 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2013. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU (44 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2013.  GODINI (38 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  OPĆINE ROGOZNICA U 2013. GODINI (27 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2013. GODINI (43 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2013. GODINI (28 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2012. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.GODINU (44 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2012. GODINI (38 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE ROGOZNICA U 2012. GODINI (27 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2012. GODINI (43 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2012. GODINI (28 kb)
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. godinu (43,5)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2011. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011.GODINU (58 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2011. GODINI (36 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE ROGOZNICA U 2011. GODINI (35 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2011. GODINI (62 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2011. GODINI (37 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2010. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010.GODINU (38 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2010. GODINI (28 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE ROGOZNICA U 2010. GODINI (27 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALN
E INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2010. GODINI
(42 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2010. GODINI (28 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2009. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009.GODINU (37 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2009. GODINI (28 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE ROGOZNICA U 2009. GODINI (27 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2009. GODINI (42 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2009. GODINI (28 kb)

 

PROGRAMI OPĆINE ROGOZNICA ZA 2008. GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008.GODINU (46 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA U 2008. GODINI (31 kb)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE ROGOZNICA U 2008. GODINI (31 kb)
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2008. GODINI (31 kb)
PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U 2008. GODINI (31 kb)

 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rogoznica
Statut Općine Rogoznica