17. rujna 2010.

Korisne informacije

Turistička zajednica Općine Rogoznica
Adresa: Kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica
Telefon: +385 22 559 253
Fax: +385 22 558 030
+385 22 559 253
Web: www.rogoznica.net
E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr
Županijska turistička zajednica Šibensko-kninska
Adresa: Fra N. Ružića bb, 22000 Šibenik
Telefon: 022 219 072
Fax: 022 212 346
Web: www.sibenikregion.com
E-mail: info@sibenikregion.com
Komunalno poduzeće “ŠKOVACIN”
Adresa: Obala kneza Domagoja, 22203 Rogoznica
Tel./Fax: 022 558 427
Direktor: Marko Vidović
Dječji vrtić “Baturica”
Adresa: Obala Hrvatske mornarice bb, 22203 Rogoznica
Telefon: 091 417 80 77
Ravnatelj: Paić Marko (ustanova “ORŠULA”, Šibenik, Vinka Maglice 10, tel. 214 312)