6. listopada 2010.

OBAVIJEST O DODJELI OIB-a STRANIM DRŽAVALJANIMA I PRAVNIM OSOBAMA TE HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Sukladno odrebama Zakona o osobnom identifikacijskom broju («Narodne novine», br. 60/08) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju («Narodne novine», br. 1/09.) u Republici Hrvatskoj se počeo uvoditi i primjenjivati osobni identifikacijski broj – OIB.

Ministarstvo financija – Porezna uprava dodijelila je osobne identifikacijske brojeve – OIB:

– svim fizičkim i pravnim osobama rođenim prije 01. siječnja 2009. godine
– svim pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovanim prije 01. siječnja 2009. godine,
– svim stranim fizičkim i pravnim osobama kojima je povod za praćenje nastao prije 01. siječnja 2009. godine.

Od 01. siječnja 2010. godine u platnom prometu koristiti će se osobni identifikacijski broj (OIB) umjesto jedinstvenih matičnih brojeva (JMBG) i matičnih brojeva pravnih osoba (MB).

Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB) hrvatski državljani i pravni osobe dobile su na kućnu adresu, odnosno na adresu sjedišta, a također se isti može zatražiti putem web. stranice www.oib.hr

Strani državljani i pravne osobe, te hrvatski državljani koji nemaju adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj, trebaju popunjeni Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja (OIB) predati u mjesno nadležnu ispostavu Porezne uprave (Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Šibenik, Obala hrvatske mornarice 3, 1. kat, soba br. 7, 22000 Šibenik).

Uz zahtjev treba priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice.

Napomena:

– OIB dodjeljuje porezna uprava na temelju zahtjeva
– Dobiveni OIB obvezno dostaviti Općini Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb, 22203 Rogoznica (kontakt telefon 022 559 040, fax 022 558 136).