14. veljače 2011.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto „referent – komunalni redar”, dana 14. veljače 2011. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti osam (8) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

1. Joško Bašelović
2. Vesna Belamarić
3. Šimun Biljaković
4. Antonio Čobanov
5. Emanuel Ercegović
6. Ivan Lovrić
7. Milan Savić
8. Čedo Živković

II. Podnositeljima nepravodobnih prijava upućena je odgovarajuća obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju se okupiti u Rogoznici, dana 21. veljače 2011. godine u 11,00 sati u zgradi stare Osnovne škole u Rogoznici, Obala kneza Domagoja 54.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja.
Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 45 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 23. veljače 2011. godine.
Kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, biti će putem kontakta navedenog u prijavi, obaviješteni o terminu njihovog intervjua.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.