4. ožujka 2011.

O B A V I J E S T o izradi Urbanističkog plana uređenja

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, br:76/77, 38/09), Općina Rogoznica, daje:

O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Poslovne zone „Kruščica”

Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 6. sjednici, od 22. ožujka 2010. godine, donijelo je Odluku o izradi UPU 6 – Poslovne zone „Kruščica” („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županje”, br 5/10).
Obuhvat Urbanističkog plana UPU-6 – Poslovne zone „Kruščica određen je Prostornim planom Općine Rogoznica u veličini od 14.3 ha, a može se vidjeti u Općini Rogoznica i na web stranicama Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr) „Prostorni plan – 4. Granice građevinskih područja naselja”.


UPU-6 građevinsko područje poslovne namjene ( za trgovačke, uslužne i servisne djelatnosti), djelomično je izgrađeno bivšim vojnim objektima.

Ovim putem Općina Rogoznica, u p u ć u j e:

J A V N I  P O Z I V

Svim zainteresiranim investitorima za ulaganje u poslovne djelatnosti (zanatski sadržaji, servisi i usluge, trgovine, ugostiteljsko turistički sadržaji, manji zanatski pogoni proizvodnje, obrade i prerade, prvenstveno poljoprivrednih i ribljih proizvoda, tržnica, komunalni sadržaji, garaže i slični sadržaji) u obuhvatu Urbanističkog plana, da se u najkraćem roku jave sa svojim programima i projektnim idejama Općini Rogoznica, Obala Hrvatske mornarice bb, 22203 Rogoznica.