8. srpnja 2013.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-03/13-30/1, Urbroj: 2182/12-02/13-17, od 08. srpnja 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka trajat će od 19. srpnja do 19. kolovoza 2013. godine.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Javno izlaganje održati će se 19. srpnja 2013. godine u 10,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka, primaju se do 19. kolovoza 2013. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  •  upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL