25. studenoga 2013.

RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE ROGOZNICA donosi

R J E Š E N J E

o određivanju glasačkih mjesta

Na području OPĆINE ROGOZNICA određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1.
GLASAČKO MJESTO 1
DOM MATICE HRVATSKE U ROGOZNICI, ROGOZNICA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

ROGOZNICA: BARIŠINA ULICA, CRKVENE SKALINE, DVORNIČKA, KOPARA,
OBALA KNEZA DOMAGOJA, PODGRUDA, PRVOBORACA, PUT KOPARE, PUT PODGLAVIČKIH ŽRTAV,
PUT RAČICA, PUT RTIĆA, RAČICE, RIBARSKA ULICA, ROGOZNICA, SEVIDSKA,
SEVIDSKA ULICA, SPLITSKA, ŠIBENSKA, TROGIRSKA ULICA, ULICA DON IVANA JURČEVA,
ULICA HRVATSKE MORNARICE, ULICA ROGOZNIČKIH BRANITELJA, ZADARSKA ULICA,
ZAGREBAČKA

2.
GLASAČKO MJESTO 2
ZGRADA POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOPAČA, KOPAČA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

ROGOZNICA: CRLJINA II, CRLJINE, ČELINA, JADRANSKA, JAREBINJAČKA ULICA, KANICA,
LOZICA, LOZICA I, MILINE, NASELJE CRLJINA, NOVA A, NOVA B, NOVA C, NOVA I,
NOVA II, NOVA III, NOVA IV, NOVA IX, NOVA ULICA, NOVA V, NOVA VI, NOVA VII,
NOVA VIII, NOVA X, NOVA XI, NOVA XII, PODGLAVIČKA ULICA, PUT CRLJINE,
PUT JEZERA, PUT MAGISTRALE, PUT MILINA, PUT STAROG SELA, PUT ŠEPURINE,
RAŽANJSKA, SAPINIH DOCA, STARA DRAGA, STUPIN, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA II,
ULICA IX, VIŠKA, ZEČEVARSKA ULICA, ZEČEVO ROGOZNIČKO: HRVOJEVA, LOZICA I,
LOZICA II, LOZICA III, LOZICA IV, LOZICA V, LOZICA VI, PODGRUDA, PUT MAGISTRALE,
RTIĆ, STARA DRAGA, ZEČEVO, ZEČEVO ROGOZNIČKO

1

3.
GLASAČKO MJESTO 3
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U ČELINI (BIVŠA MJESNA ZAJEDNICA), ČELINA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

JAREBINJAK: JAREBINJAK, MOCIRE, OGLAVCI: OGLAVCI, PELEŠ, PODVORNICA, SUPLJAK,
PODGLAVICA: ČELINA, ČELINA I, ČELINA II, ČELINA III, ČELINA IV, ČELINA V,
KRUGLJICA, MAGISTRALA, MAHALA, MOCIRA, PODGLAVICA, PODVORNICA, PRODANICA,
PUT KAPELE, STUPIN, ŽDRILO, ZATOGLAV: SELO LUKA, UVALA LUKA, ZATOGLAV

4.
GLASAČKO MJESTO 4
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U DVORNICAMA (BIVŠA MJESNA ZAJEDNICA), DVORNICE
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DVORNICA: ČIKARINA DRAGA, DONJA DVORNICA, DONJI MODRIĆ, DVORNICE,
GORNJA DVORNICA, GORNJI MODRIĆ, KONZULOVI, KRALJEVIĆI, MODRIĆ, MOLJARGOVI,
SALIĆI KOSA, ZASELO, KANICA: KANICA, RUNCINI, ZASELO

5.
GLASAČKO MJESTO 5
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U RAŽANJU (BIVŠA MJESNA ZAJEDNICA), RAŽANJ
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

RAŽANJ: LJOLJINICA, RAŽANJ, UVALA STIVANČICA, UVALA STIVAŠNICA, VAROŠ,
STIVAŠNICA: RAŽANJ, UVALA STIVAŠNICA

6.
GLASAČKO MJESTO 6
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA U PODORLJAKU (BIVŠA MJESNA ZAJEDNICA), PODORLJAK
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

PODORLJAK: BABIĆEVA DOCA, PODORLJAK, TARAŠEVI

7.
GLASAČKO MJESTO 7
PROSTORIJE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE SAPINA DOCA, SAPINA DOCA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

LOŽNICE: DAGETINI, GAKOVI, LOŽNICE, LOŽNICE-DAGETINI, LOŽNICE-GAKOVI,
SAPINA DOCA: ČENKOVA KOTELJA, DONJA DOCA, MILINKOVICA, PALASOVA KOTELJA, PIŠĆET,
SAPINA DOCA, ŠARIĆEVA KOTELJA, ŠIROKA GLAVICA

KLASA: 014-01/13-01/7/1
URBROJ: 2182/12-03/13-01
ROGOZNICA, dana 15. studenoga 2013. godine

PREDSJEDNIK

SACHA BORAK, v.r.