15. prosinca 2014.

ODGODA JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-24, od 15. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

ODGODU
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Odgađa se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, objavljena za 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.
2. Odgađa se javno izlaganje predviđeno za 22. prosinca 2014. godine.
3. O novim terminima javne rasprave i javnog izlaganja izvršiti će se pravovremena objava sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13).

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL