20. siječnja 2015.

OBAVIJEST O PROJEKTU KREDITIRANJA PODUZETNIKA

Poštovani poduzetnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da je Općina Rogoznica sklopila dana 12. siječnja 2015. godine s Jadranskom bankom d.d. Ugovor o načinu subvencioniranja kamate na kredite po kreditnom programu Projekt kreditiranja poduzetnika.
Istim Ugovorom Općina Rogoznica se obvezala sudjelovati u subvencioniranju kamatne stope u iznosu od 2 postotna poena od ugovorene promjenjive kamate stope koja je utvrđena u visini od 4,9% godišnje. Slijedom navedenog Korisnici kredita plaćati će kamatnu stopu od 2,9% godišnje promjenjivo.

Pravo na subvencioniranje kamate imaju poduzetnici (mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni iznajmljivači) koji imaju registrirano sjedište i obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Rogoznica, bez obzira na djelatnost i namjenu ulaganja.

Ukoliko ste zainteresirani za iste kredite pozivamo Vas da se prijavite Županijskom povjerenstvu, putem Obrasca koji je dostupan na Internet stranicama Razvojne agencije Šibensko-kninske županije (http://www.rra-sibenik.hr/?tip=stranica&id=71). Na istoj stranici detaljno je navedena sva potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti.
Prijava se podnosi Županijskom povjerenstvu za odabir projekata kreditiranja, a preko Razvojne agencije, Prilaz tvornici 39 (ex. TEF), 22000 Šibenik.