8. svibnja 2015.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „referent-administrator“, dana 08. svibnja 2015. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

       I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:

1. Ana Belamarić

2. Dubravka Damjanić

      II. Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 14. svibnja 2015. godine (četvrtak) u 09:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.

Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

      III.Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 14. svibnja 2015. godine.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju.

      IV.Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Ljubo Županović