1. siječnja 2017.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13.) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst), objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica
za razdoblje od 2016. do 2021. godine
I.
Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica za razdoblje od 2016. do 2021. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, javnosti, trajat će od 09. siječnja 2017. godine do 13. veljače 2017. godine.
II.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti dostavljaju se zaključno do 13. veljače 2017. godine na adresu Općina Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica.
III.
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Rogoznica za razdoblje od 2016. do 2021. godine dostupan je na Internet stranicama Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.
U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

IV.
Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku s imenom i prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje.

NAČELNICA

Sandra Jakelić

 

PGO Rogoznica_NACRT ZA JAVNU RASPRAVU.PDF