27. veljače 2017.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „viši referent za računovodstvo i financije“, dana 27. veljače 2017. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti pet (5) kandidata i to:
  2. Mijalić Ante
  3. Roško Jakov
  4. Slugan Katarina
  5. Svirčić Matija
  6. Zeba Dragana.
  7. Podnositeljima neurednih prijava i prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

 

  • Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana ožujka 2017. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.

Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

  1. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 06. ožujka 2017. godine.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju.

  1. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Ljubo Županović

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 2017.PDF