25. siječnja 2018.

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom vlasništvu Općine Rogoznica za 2018. godinu

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju:

  • Prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rogoznica za 2018. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rogoznica za 2018. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.02.2018.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.