9. siječnja 2019.

Javno savjetovanje – Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnim jedinicama

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Općina Rogoznica provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Rogoznica.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 09.01.2019. g. do 18.01.2019. godine (do 15,00 sati).

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju i dostave ga na mail adresu: nina@rogoznica.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Dokumenti za preuzimanje:

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza.PDF

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.doc