2. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Rogoznica za 2020. godinu te Projekcijama za 2021. i 2022.