14. svibnja 2020.

JAVNI POZIV

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured, KLASA: 932-01/12-02/182, UR.BROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Općina Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Rogoznica započinje s postupkom evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Rogoznica u katastarskoj općini Rogoznica. Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim česticama i onima koji neposredno graniče s predmetnim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

javni poziv ulica Podvornica 1.PDF