31. srpnja 2020.

Odluka načelnice o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva Općine Rogoznica u 2020. godini

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst te “Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/18 i 2/20) i članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), Javnog poziva udrugama za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u kulturi i udruge civilnog društva za 2020. godinu, KLASA: 402-04/20-40/1, URBROJ: 2182/12-02/20-1 od 28. veljače 2020. godine općinska načelnica donosi:

 

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose

razvoju javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva Općine Rogoznica u 2020. godini

 

Odluka načelnice o financiranju projekata i programa javnih potreba u kulturi i CD.PDF