27. kolovoza 2020.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15. i 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/11), Odluke o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup KLASA: 372-03/20-30/1, URBROJ: 2182/12-02/20-1 od 21. kolovoza 2020. godine i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst te “Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/18 i 2/20) općinska načelnica Općine Rogoznica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Natječaj za davanje u zakup dječjeg vrtića.PDF