21. prosinca 2020.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Šibenik, 20. prosinca 2020.

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Od 23. prosinca zabrana napuštanja županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište

S obzirom na povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište. Odluka stupa na snagu 23. prosinca 2020. godine, a njeno trajanje se određuje do 8. siječnja 2021. godine.

Zahtjeve za izdavanje propusnica građani će moći predati od 21.12.2020. godine, na https://epropusnice.gov.hr/

Propusnice, kroz sustav e-Propusnica, izdavat će županijski stožeri prema mjestu prebivališta fizičke osobe ili njenog stalnog boravišta.

Građani Šibensko-kninske županije koji nisu u sustavu e-Građani, od navedenog datuma, zahtjev mogu predati putem elektroničke pošte: Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije, Email: propusnice@skz.hr (svakodnevno od 8 do 22 sata).


Zabrana se ne odnosi na:

  • osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
  • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
  • izvješćivanje javnosti;
  • pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb;
  • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće;
  • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
  • diplomatsko osoblje.

 

Odluka je dostupna na poveznici: https://civilnazastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20zabrana%20napu%C5%A1tanja%20%C5%BEupanija.pdf

Uputu za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županija možete pronaći na poveznici:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/uputa-za-primjenu-odluke-o-zabrani-napustanja-podrucja-zupanija/3313

 

 

NAČELNIK STOŽERA

Nikola Blažević, dipl. iur., zamjenik župana