18. svibnja 2021.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.”, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za imenovanje „pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica“, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje i provjera praktičnog rada na računalu)

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI.PDF