11. listopada 2021.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje i provjera praktičnog rada na računalu)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „voditelj odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove“, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje i provjera praktičnog rada na računalu)

 

Voditelj odsjeka za financije – Poziv.DOCX