3. studenoga 2021.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i drvenih mobilnih kućica za vrijeme Adventure 2021

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), načelnik Općine Rogoznica objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje

javnih površina i drvenih mobilnih kućica

za vrijeme Adventure 2021

 

Natječaj_Adventura_Opcina Rogoznica_2021.DOCX