29. travnja 2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA OGLASA ZA RADNO MJESTO „REFERENT – KOMUNALNI REDAR“

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica donosi

 

OBAVIJEST

kandidatima oglasa za radno mjesto

„REFERENT-KOMUNALNI REDAR”

05_OBAVIJEST.PDF

03_OGLAS.PDF