19. siječnja 2023.

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje svih programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rogoznica za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/16), općinska načelnica Općine Rogoznica objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje svih programa i projekata

od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rogoznica za 2023. godinu

 

Godišnji plan 2023..PDF