13. veljače 2023.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za javne potrebe u sportu u 2023. godini

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj3/16), općinska načelnica Općine Rogoznica, raspisuje

Javni poziv

za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora

za javne potrebe u sportu u 2023. godini

 

A1 Pravilnik o financiranju javnih potreba OR.PDF

A2.1. Javni poziv – sport.PDF

A3.2. Upute za prijavitelje.PDF

B1 Opći podaci o prijavitelju.DOCX

B2 Opis programa ili projekta.DOCX

B3 Proračun programa ili projekta.XLSX

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.DOCX

B5 Izjava o nekažnjavanju.DOCX

B6 Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu.DOCX

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta.DOC

C2 Obrazac financijskog izvještavanja.XSLX