9. svibnja 2023.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Referent-komunalni i prometni redar