20. rujna 2023.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

Na temelju članka 96. a u svezi članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23- u daljnjem tekstu: ZPU) i članka 59. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 67/23) i Zaključka općinske načelnice Općine Rogoznica KLASA: 350-02/22-01/3, URBROJ: 2182-12-02/23-35 od 14. rujna 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

 

Ponovna javna rasprava.PDF