2. studenoga 2023.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i drvenih mobilnih kućica za vrijeme Adventure 2023.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 8/23) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje javnih površina i drvenih mobilnih kućica

za vrijeme Adventure 2023

Natječaj Adventura.PDF