26. siječnja 2024.

PONUDA za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

OPĆINA ROGOZNICA, OIB: 13134387066, Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, sukladno odredbi 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014, 69/2017) objavljuje

 

P O N U D U

za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina upisanih u K.O. Sevid, a koje nekretnine su predmet potpunog izvlaštenja radi izgradnje ceste Dvornice – Kanica

 

oRG ponuda oglas izvlaštenje Dvornice-Kanica.PDF