2. veljače 2024.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na predjelu Zečevo Rogozničko – Lozica (zona 8), k.o. Rogoznica, Općina Rogoznica

Sukladno članku 23. stavku 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

 

Oglasna ploča 02.02.2024. – 12.02.2024.

 

Izvješće o javnoj raspravi.PDF