2. veljače 2024.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na predjelu Zečevo Rogozničko (zona 7), K.O. Rogoznica, Općina Rogoznica

Temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23, dalje: Zakon) Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županiji pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na predjelu Zečevo Rogozničko (zona 7), K.O. Rogoznica, Općina Rogoznica na 3. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2024. godine.

Sukladno članku 23. stavku 7. Zakona izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja.

Oglasna ploča 02.02.2024. – 12.02.2024.

 

izvješće o javnoj raspravi – Rogoznica(ZONA 7).PDF