29. ožujka 2024.

II. javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području općine Rogoznica

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), člana 11. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za razdoblje od 2024. do 2028. godine („Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 1/24 i 2/24, dalje u tekstu: Plan), Općinska načelnica Općine Rogoznica raspisuje

II. JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području općine Rogoznica

1. II. Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području općine Rogoznica

2. Ponudbeni obrazac

3. Obrazac 1

4. Obrazac 2

5. Plan upravljanja pomorskim dobrom 2024-2028

6. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024-2028

7. Grafički prikazi