Vijesti iz Općine Rogoznica

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17

Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Klasa: 112-03/15-30/2

Ur.broj: 2182/12-02/15-3

Rogoznica, 01. lipnja 2015.

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,

na radno mjesto referent za komunalne poslove (1 izvršitelj – m/ž),

Više...

Javna rasprava

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-03/13-30/3 Urbroj: 2182/12-02/15-28, od 11. svibnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

E-mail Ispis PDF

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „referent-administrator“, dana 08. svibnja 2015. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

       I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:

1. Ana Belamarić

2. Dubravka Damjanić

      II. Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 14. svibnja 2015. godine (četvrtak) u 09:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Više...

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08 i 61/11):

E-mail Ispis PDF

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 22. travnja 2015. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent-administrator“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 30. travnja 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta „referent-administrator“:

Obavlja administrativno – tehničke poslove u svezi prijama stranaka, primitka i otpreme pošte, poslove prijepisa, izrađuje potrebita pismena, prima telefonske poruke te daje informacije i obavijesti za koje je ovlašten, te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „Voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove", dana 18. ožujka 2015. godine, objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

  1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:
    1. 1.Nina Kursar
    2. 2.Mia Pešić
Više...

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,
na radno mjesto voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove,
(1 izvršitelj – m/ž),
na neodređeno vrijeme,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Više...

OBAVIJEST O PROJEKTU KREDITIRANJA PODUZETNIKA

E-mail Ispis PDF

Poštovani poduzetnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da je Općina Rogoznica sklopila dana 12. siječnja 2015. godine s Jadranskom bankom d.d. Ugovor o načinu subvencioniranja kamate na kredite po kreditnom programu Projekt kreditiranja poduzetnika.
Istim Ugovorom Općina Rogoznica se obvezala sudjelovati u subvencioniranju kamatne stope u iznosu od 2 postotna poena od ugovorene promjenjive kamate stope koja je utvrđena u visini od 4,9% godišnje. Slijedom navedenog Korisnici kredita plaćati će kamatnu stopu od 2,9% godišnje promjenjivo.

Više...

Stranica 11 od 21