Vijesti iz Općine Rogoznica

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-24, od 12. siječnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 21. siječnja 2015. do 05. veljače 2015. godine.

Više...

NATJEČAJ - POMAGAČ U VRTIĆU

E-mail Ispis PDF

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

ODGODA JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-24, od 15. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

ODGODU
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Odgađa se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, objavljena za 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.
2. Odgađa se javno izlaganje predviđeno za 22. prosinca 2014. godine.
3. O novim terminima javne rasprave i javnog izlaganja izvršiti će se pravovremena objava sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13).

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-22, od 10. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

ZBOG PUKNUĆA VODOVODNE CIJEVI 10. PROSINCA, DO DALJNJEG VODE NEĆE IMATI MJEŠTANI ZASEOKA PULJANI, NEČVEN I SELINE, TE NP U PULJANIMA.

ZBOG RADOVA NA CJEVOVODU 11. PROSINCA OD 9 DO 15 SATI VODE NEĆE IMATI MJEŠTANI OTOKA ROGOZNICE.

ZA STUDENTE!! ODLUKA DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

O D L U K U

O DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

I. Ovom Odlukom, dodjeljuje se subvencija redovnim studentima sa prebivalištem na području općine Rogoznica, u iznosu od 400,00 kuna, za akademsku godinu 2014./2015. .

II. Pravo na subvenciju iz točke I. ove Odluke imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- potvrdu o prebivalištu,
- potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu.

III. Subvencija iz točke I. ove Odluke uplaćivat će se na žiro račun korisnika

IV. Ova Odluka objaviti će se u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije».

 

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

SVI ZAINTERESIRANI ZA GROBNICE NA GROBLJIMA:
-SAPINA DOCA
-ROGOZNICA
-DVORNICA
NEKA SE JAVE U OPĆINU ROGOZNICA
UL.HRV.MORNARICE 17,
22203 ROGOZNICA
ILI NA TELEFON
022 559 040.

OPĆINA ROGOZNICA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „stručni savjetnik za financije ", dana 12. rujna 2014. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:

1. Ivana Franov
2. Nina Kursar

Više...

Stranica 12 od 21