Vijesti iz Općine Rogoznica

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

       REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17

Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Klasa: 350-02/14-20/2

Ur.broj: 2182/12-02/14-32

Rogoznica, 19. lipnja 2015.

 

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-31, od 18. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

 

 

1.Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, koja će trajati od 06. srpnja 2015. do 13. srpnja 2015. godine.

2.Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

3.Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje.

4.Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi definiran je člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13). Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

5.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, u okviru ponovljene javne rasprave, primaju se do 13. srpnja 2015. godine.

6.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

-        upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,

-        dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

 

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF


Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „referent za komunalne poslove“, dana 16. lipnja 2015. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

  1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti pet (5) kandidata i to:

1. Copić – Bačelić Božena

2. Jakus Damir

3. Kolak Elica

4. Laktić Diana

5. Zeba Dragana

  1. II.Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 23. lipnja 2015. godine (utorak) u 09:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.

Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

  1. III.Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 23. lipnja 2015. godine.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju.

  1. IV.Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva:

Nina Kursar

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17

Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Klasa: 112-03/15-30/2

Ur.broj: 2182/12-02/15-3

Rogoznica, 01. lipnja 2015.

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,

na radno mjesto referent za komunalne poslove (1 izvršitelj – m/ž),

Više...

Javna rasprava

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-03/13-30/3 Urbroj: 2182/12-02/15-28, od 11. svibnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone MEDINE

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

E-mail Ispis PDF

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „referent-administrator“, dana 08. svibnja 2015. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

       I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:

1. Ana Belamarić

2. Dubravka Damjanić

      II. Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 14. svibnja 2015. godine (četvrtak) u 09:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Više...

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08 i 61/11):

E-mail Ispis PDF

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 22. travnja 2015. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent-administrator“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 30. travnja 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta „referent-administrator“:

Obavlja administrativno – tehničke poslove u svezi prijama stranaka, primitka i otpreme pošte, poslove prijepisa, izrađuje potrebita pismena, prima telefonske poruke te daje informacije i obavijesti za koje je ovlašten, te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „Voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove", dana 18. ožujka 2015. godine, objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

  1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:
    1. 1.Nina Kursar
    2. 2.Mia Pešić
Više...

Stranica 12 od 22