Vijesti iz Općine Rogoznica

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,
na radno mjesto voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove,
(1 izvršitelj – m/ž),
na neodređeno vrijeme,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Više...

OBAVIJEST O PROJEKTU KREDITIRANJA PODUZETNIKA

E-mail Ispis PDF

Poštovani poduzetnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da je Općina Rogoznica sklopila dana 12. siječnja 2015. godine s Jadranskom bankom d.d. Ugovor o načinu subvencioniranja kamate na kredite po kreditnom programu Projekt kreditiranja poduzetnika.
Istim Ugovorom Općina Rogoznica se obvezala sudjelovati u subvencioniranju kamatne stope u iznosu od 2 postotna poena od ugovorene promjenjive kamate stope koja je utvrđena u visini od 4,9% godišnje. Slijedom navedenog Korisnici kredita plaćati će kamatnu stopu od 2,9% godišnje promjenjivo.

Više...

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-24, od 12. siječnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 21. siječnja 2015. do 05. veljače 2015. godine.

Više...

NATJEČAJ - POMAGAČ U VRTIĆU

E-mail Ispis PDF

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

ODGODA JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-24, od 15. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

ODGODU
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Odgađa se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, objavljena za 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.
2. Odgađa se javno izlaganje predviđeno za 22. prosinca 2014. godine.
3. O novim terminima javne rasprave i javnog izlaganja izvršiti će se pravovremena objava sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13).

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-22, od 10. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

ZBOG PUKNUĆA VODOVODNE CIJEVI 10. PROSINCA, DO DALJNJEG VODE NEĆE IMATI MJEŠTANI ZASEOKA PULJANI, NEČVEN I SELINE, TE NP U PULJANIMA.

ZBOG RADOVA NA CJEVOVODU 11. PROSINCA OD 9 DO 15 SATI VODE NEĆE IMATI MJEŠTANI OTOKA ROGOZNICE.

ZA STUDENTE!! ODLUKA DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

O D L U K U

O DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

I. Ovom Odlukom, dodjeljuje se subvencija redovnim studentima sa prebivalištem na području općine Rogoznica, u iznosu od 400,00 kuna, za akademsku godinu 2014./2015. .

II. Pravo na subvenciju iz točke I. ove Odluke imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- potvrdu o prebivalištu,
- potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu.

III. Subvencija iz točke I. ove Odluke uplaćivat će se na žiro račun korisnika

IV. Ova Odluka objaviti će se u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije».

 

Stranica 13 od 22