Vijesti iz Općine Rogoznica

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rogoznica utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ROGOZNICA


I. Od ukupno 2.651 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.401 birača, odnosno 52,85%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.401 birača, odnosno 52,85%. Važećih listića bilo je 1.280, odnosno 91,36%. Nevažećih je bilo 121 listića, odnosno 8,64%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidatkinja: SANDRA JAKELIĆ 1.002 glasova 71,52%
Zamjenik kandidatkinje: LJUBO ŽUPANOVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2. Kandidatkinja: BISERKA GRGIN 278 glasova 19,84%
Zamjenik kandidatkinje: ŽELJAN KARABATIĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS


III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,
za općinsku načelnicu Općine Rogoznica izabrana je SANDRA JAKELIĆ
a za zamjenika općinske načelnice izabran je
LJUBO ŽUPANOVIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ROGOZNICA

SACHA BORAK, v.r.

OBAVIJEST o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka

E-mail Ispis PDF

Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 5/2013), Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, kao Nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST
o izradi
Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko – turističke zone
Zatoglav – Kalebova luka

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 5/2013) pokreće se izrada slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:
1. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka

Više...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

E-mail Ispis PDF

OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO IZVORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", broj 144/12) općinsko izborno povjerenstvo općine Rogoznica donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje općine Rogoznica određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. u DOMU MATICE HRVATSKE u Rogoznici, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Rogoznici-Otok i to u ulicama:

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

TABLETE ZA UNIŠTAVANJE LIČINKI KOMARACA MOGU
SE PREUZETI U
OPĆINI ROGOZNICA SVAKI DAN
OD 08:00 – 14:00 SATI.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

E-mail Ispis PDF

Cijelu proceduru možete preuzeti OVDJE.

Ponovna javna rasprava

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/12-20/1, Urbroj: 2182/12-02/12-49, od 15. veljače 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I koja će trajati od 25. veljače do 04. ožujka 2013.
2. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II bit će izložen na javni uvid, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja.

Više...

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

E-mail Ispis PDF

Temeljem članka 84. stavak 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 9/09), Načelnica Općine Rogoznica donijela je 15. veljače 2013. godine

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II) za ponovnu javnu raspravu.
Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Rogoznica.

Više...

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 6. Statuta Općine („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 9/09), te članaka 4. i 6. Odluke o autotaksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 10/12) Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ZAHTJEVA na izdavanje DOZVOLA
za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Rogoznica

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza na području i s područja Općine Rogoznica u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o autotaksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije", broj 10/12).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti trgovačka društva i obrtnici s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza osoba čije je sjedište ili prebivalište na području Općine Rogoznica.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

12. veljače 2013., na Pokladni utorak, u 10.45 h, ispred Osnovne škole Rogoznica okuplja se MaŠkArAnA povorka u pratnji limene glazbe iz Primoštena. Povorka će se kretati do 'kružnog toka' na Kopači, nakon čega se ponovno vrača u prostorije OŠ Rogoznica gdje se nastavlja zabavni program, proglašenje i nagrađivanje najboljih i najoriginalnijih maski, te presuda 'Krnji' za sve loše što nas je zadesilo u protekloj godini :)

Napomena: u slučaju lošeg vremena, cijeli program će se održavati u prostorijama škole.

Stranica 15 od 20