Vijesti iz Općine Rogoznica

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF

U NEDJELJU 01.09.2013. GOD. U 18,00 SATI SVEČANO ĆE SE OTVORITI MALONOGOMETNO IGRALIŠTE „NIKOLA RADIĆ – RICO" U DVORNICI.
POVODOM OTVARANJA MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA ODRŽATI ĆE SE PRIGODNI PROGRAM:
-18,00 sati POLAGANJE CVIJEĆA NA GROB POGINULOM HRVATSKOM BRANITELJU NIKOLI RADIĆU – RICO I GROB DINA LOVRIĆA
-18,30 sati SVEČANO OTVARANJE
-19,00 sati NOGOMETNA UTAKMICA
VETERANI DVORNICA - ROGOZNICA
-19,45 sati NOGOMETNA UTAKMICA IZMEĐU
MLADEŽI DVORNICA – ROGOZNICA
-20,30 sati PRIGODNI DOMJENAK

ORGANIZATOR
OPĆINA ROGOZNICA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto „administrator/referent", dana 23. kolovoza 2013. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedan (1) kandidat i to:

1. Anita Živković

II. Kandidat pozvan na pisano testiranje naveden u točki I. ovog poziva, treba doći u Rogoznicu, dana 30. kolovoza 2013. godine u 10:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja.

Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08 i 61/11):

U „Narodnim novinama" broj 102 /13 od 07. kolovoza 2013. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „administrator /referent", na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 16. kolovoza 2013. godine.

Opis poslova radnog mjesta „administrator/referent":
Obavlja administrativno – tehničke poslove u svezi prijema stranaka, primitka i otpreme pošte, poslove prijepisa, izrađuje potrebita pismena, prima telefonske poruke te daje informacije i obavijesti za koje je ovlašten, te obavlja i druge koji mu se povjere.

Više...

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-03/13-30/1, Urbroj: 2182/12-02/13-17, od 08. srpnja 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka trajat će od 19. srpnja do 19. kolovoza 2013. godine.
2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
3. Javno izlaganje održati će se 19. srpnja 2013. godine u 10,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Zatoglav – Kalebova luka, primaju se do 19. kolovoza 2013. godine.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  •  upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

SPONZORSTVA OPĆINE ROGOZNICA U 2013. GODINI

E-mail Ispis PDF

1. INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK - 1.000,00 KN
2. TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – 1.000,00 KN
3. PROMETNO TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – 1.000,00 KN
4. EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK – 1.000,00 KN
5. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK – 1.000,00 KN
6. UDRUGA „OKEA" ROGOZNICA – 20.000,00 KN
7. UDRUGA SLIJEPIH ŠIBENSKO –KNINSKE ŽUPANIJE – 1.000,00 KN
8. LIONS KLUB ŠIBENIK – 2.000,00 KN
9. HRVATSKI VOJNI INVALIDI UDRUGE ŠIBENIK – 5.000,00 KN
10. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE ŠKŽ – 1.000,00 KN
11. AUTO KARTING ROGOZNICA – 4.000,00 KN

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA (II)

E-mail Ispis PDF

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA (II) možete preuzeti OVDJE.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

E-mail Ispis PDF

U svezi lokalnih izbora provedenih dana 19. svibnja 2013. godine izvješćujemo da su rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Rogoznica te za načelnicu Općine Rogoznica postali konačni dana 23. svibnja 2013. godine.

U Rogoznici, dana 28. svibnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK

Sacha Borak, v.r.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rogoznica utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ROGOZNICA

I. Od ukupno 2.651 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.401 birača, odnosno 52,85%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.400 birača, odnosno 52,81%. Važećih listića bilo je 1.352, odnosno 96,57%. Nevažećih je bilo 48 listića, odnosno 3,43%.


II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 753 glasova 55,70%
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositeljica liste: SANDRA JAKELIĆ
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 218 glasova 16,12%
Nositelj liste: IVAN NIKOLIĆ
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 204 glasova 15,09%
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS Nositelj liste: ČEDO ŽIVKOVIĆ
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS 119 glasova 8,80%
Nositelj liste: DINKO ŽUPANOVIĆ
5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 58 glasova 4,29%
Nositelj liste: VLADO ŽUPANOVIĆ

Više...

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rogoznica utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ROGOZNICA


I. Od ukupno 2.651 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.401 birača, odnosno 52,85%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.401 birača, odnosno 52,85%. Važećih listića bilo je 1.280, odnosno 91,36%. Nevažećih je bilo 121 listića, odnosno 8,64%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidatkinja: SANDRA JAKELIĆ 1.002 glasova 71,52%
Zamjenik kandidatkinje: LJUBO ŽUPANOVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2. Kandidatkinja: BISERKA GRGIN 278 glasova 19,84%
Zamjenik kandidatkinje: ŽELJAN KARABATIĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS


III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,
za općinsku načelnicu Općine Rogoznica izabrana je SANDRA JAKELIĆ
a za zamjenika općinske načelnice izabran je
LJUBO ŽUPANOVIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ROGOZNICA

SACHA BORAK, v.r.

Stranica 16 od 22