Vijesti iz Općine Rogoznica

1. JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

E-mail Ispis PDF
1. JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
DJELATNICI TVRTKE AS EKO d.o.o. ŠIBENIK, PROVESTI ĆE ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA (ZAMAGLJIVANJE ULV POSTUPKOM) NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U NOĆI SA 5. NA 6. SRPNJA 2012. GODINE, (ČETVRTAK NA PETAK) UKOLIKO DOZVOLE VREMENSKE PRILIKE.
POZIVAJU SE GRAĐANI DA DOK SE OBAVLJA ZAMAGLJIVANJE, PROZORE SVOJIH KUĆA I STANOVA DRŽE ZATVORENIM, A PČELARI PČELE U KOŠNICAMA.

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
DJELATNICI TVRTKE AS EKO d.o.o. ŠIBENIK, PROVESTI ĆE ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA (ZAMAGLJIVANJE ULV POSTUPKOM) NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U NOĆI SA
27. NA 28. LIPNJA 2012. GODINE, (SRIJEDA NA ČETVRTAK) UKOLIKO DOZVOLE VREMENSKE PRILIKE.
POZIVAJU SE GRAĐANI DA DOK SE OBAVLJA ZAMAGLJIVANJE, PROZORE SVOJIH KUĆA I STANOVA DRŽE ZATVORENIM, A PČELARI PČELE U KOŠNICAMA.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Rogoznica na neodređeno vrijeme

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10), članka 26. stavka 1. točka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Rogoznica i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Rogoznica od 24. travnja 2012. raspisuje se

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice
Općine Rogoznica na neodređeno vrijeme

Uz opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ((NN 110/10):

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;
Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
TABLETE ZA UNIŠTAVANJE LIČINKI KOMARACA MOGU
SE PREUZETI U
OPĆINI ROGOZNICA SVAKI DAN
OD 08:00 – 14:00 SATI.

SAJAM POSLOVA 2012.

E-mail Ispis PDF
Letak možete preuzeti OVDJE.

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. godinu

E-mail Ispis PDF
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. godinu možete preuzeti OVDJE.

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju županije Šibensko-kninske, Ispostava Rogoznica temeljem članka 217. Stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA upućuje:
Cjelokupni javni poziv možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF
ZA OSTVARITI STUDENTSKU NAKNADU POTREBNO JE DONIJETI U OPĆINU ROGOZNICA:
  • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
  • POTVRDU O UPISU NA FAKULTET
  • BROJ ŽIRO RAČUNA

INFORMACIJA O ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA I JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF
Temeljem članka 28. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N." br. 90/11.), načelnica Općine Rogoznica, objavljuje:

INFORMACIJU O ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
I
JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Obavještavamo Vas da je 15. srpnja 2011. godine, Sabor RH donio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 90/11.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N." 90/11.) stvoreni su zakonski uvjeti da se ishođenjem rješenja o izvedenom stanju takve zgrade ozakone (legaliziraju).
Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Rogoznica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. i po isteku toga roka ne može se više podnijeti.

Više...

Stranica 18 od 22