Vijesti iz Općine Rogoznica

Obavijest

E-mail Ispis PDF
Općina rogoznica je trenutno u pripremama za izradu prijedloga prostornog plana uređenja općine Rogoznica. U izradi je analiza stanja prostora u odnosu na uredbu o zaštiti obalnog pojasa i pod pretpostavkom izmjene prostornog plana šibensko – kninske županije. Općina rogoznica, u suradnji sa šibensko – kninskom županijom i ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, radi sve kako bi se što veći broj bespravno sagrađenih objekata uklopio u prostorni plan. Izrađivač analize stanja u prostoru je «urbos» d.o.o. Split, koji uz suglasnost resornog ministarstva i sukladno zakonskim odredbama rh, iznalazi nekoliko mogućnosti za rješavanje prostora općine Rogoznica. Napominjemo da smo učinili tek prve korake i da sve što radimo je «radni materijal», odnosno podloga za izradu prijedloga nacrta prostornog plana općine Rogoznica. Iz tih razloga nismo u mogućnosti trenutno davati informacije o pojedinačnim objektima i parcelama, a ni u kom slučaju o brojkama. Ukoliko imate zahtjeve, upite ili želje glede prostornog plana uređenja općine rogoznica, molimo vas da ih uputite pismeno.

Zahvaljujemo na razumjevanju.

U Rogoznici, 04. Svibnja 2007.

Načelnica Općine Rogoznica
Sandra Jakelić

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA I UPUĆIVANJU ISTOG NA JAVNU RASPRAVU

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 84. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («N.N.» br. 76/07) i članka 39. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 16/05 i 12/07), Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica, na 22. sjednici od 11. rujna 2008. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA I UPUĆIVANJU ISTOG NA JAVNU RASPRAVU

Više...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF
Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica možete pogledati ovdje.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («N.N.» br. 76/07) i članka 39. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 16/05 i 12/07), Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica Zaključkom sa 22. sjednice od od 11. rujna 2008. godine, objavljuje J A V N U R A S P R A V U O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA
Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
Obaviještavaju se građani Rogoznice koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav da će se vršiti isplata naknade za podmirenje troškova opskrbe vodom u iznosu od 400,00 kn po domaćinstvu od 12. 08.2008. do 15.09.2008. godine u prostorijama Općine Rogoznica.

Sa sobom ponijeti dokaz o prebivalištu - osobnu iskaznicu.

Državni tajnik Herman Sušnik u Rogoznici otvara prve protupožarne prometnice obnovljene putem šumarske savjetodavne službe

E-mail Ispis PDF
Dana 28. svibnja 2008. u 11,00 sati u Rogoznici državni tajnik Herman Sušnik svečano će otvoriti 15,5 km šumskih protupožarnih prometnica obnovljenih putem Šumarske savjetodavne službe, a na zahtjev Općine Rogoznica.
Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI I GRUPE GRAĐANA KOJI SU PODNIJELI SVOJE PRIMJEDBE NA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE (II), A NISU OSTAVILI SVOJE ADRESE, DA SU ODGOVORI NA ISTE OBJAVLJENI NA OGLASNOJ PLOČI ZGRADE OPĆINE ROGOZNICA U ROGOZNICI, OBALA HRVATSKE MORNARICE BB.

ODLUKA o izradi Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

E-mail Ispis PDF
ODLUKA o izradi Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica.
Pregled odluke

Izbori za Općinsko vijeće

E-mail Ispis PDF
Na izvanrednim izborima za Općinsko vijeće Rogoznice svoje liste istaknule su 3 stranke jedna koalicija i jedna nezavinska lista. Izbori će se održati 14. siječnja. Samostalne liste istaknuli su HDZ, HSP i HSS, a za općinsko vijeće rogoznice borit će se i koalicija SDP-a, HNS-LD-a i liste Čede Živkovića. S nezavinsom listom na izbore izlazi Udruga građana za razvoj Rogoznice koju vodi Ivan Nikolić.

Izmjene i dopune (II) PPŽ - Obavjest o ponavljanju javne rasprave

E-mail Ispis PDF
Poštovani,
Županijsko poglavarstvo donijelo je 23. studenoga 2007. godine, na temelju traženja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, zaključke o ponavljanju javne rasprave o izmjenama I dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II) za područje Općine Rogoznica.
Više...

Stranica 19 od 20