Vijesti iz Općine Rogoznica

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
POVODOM PROVOĐENJA POPISA STANOVNIŠTVA, POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE NEZAPOSLENE GRAĐANE I STUDENTE S PODRUČJA OPĆINE ROGOZNICA DA SE PRIJAVE ZA OBAVLJANJE POPISA.
PRIJAVE ĆE SE OBAVLJATI U ČETVRTAK,
17. 02. 2011. OD 09.00 – 11.00 SATI U ZGRADI STARE O.ŠKOLE NA RIVI U ROGOZNICI.
SA SOBOM PONIJETI:
- KEMIJSKU OLOVKU PLAVE ILI CRNE BOJE
- OSOBNU ISKAZNICU
- NEZAPOSLENI EVIDENCIJSKI LISTIĆ SA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- STUDENTI X-ICU ILI INDEX

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08):

U „Narodnim novinama" broj 15/11 od 02. veljače 2011. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – administrator", na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08):

U „Narodnim novinama" broj 44/10, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – komunalni redar", na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Više...

Izbor članova Općinskog vijeća

E-mail Ispis PDF
IZBORI ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ROGOZNICA , održati će se dana 14. 01. 2007. godine (nedjelja).

18. 12. 2010. godine u subotu u 18.00 sati
sponzori: Općina Rogoznica, TZ Rogoznica i Škovacin doo Rogoznica, organiziraju Predblagdanski koncert KUD-a Tomislav, svoj drugi blagdanski koncert održat će rogoznički mladi mandolinisti "Koparići" uz goste klapu "Kopara".
Školska zadruga "Krtol" će prodavati svoje božićne ukrase od keramike a sav prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe.
Nakon koncerta druženje uz prigodni domjenak.

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
Povodom provođenja Programa društveno poticane stanogradnje -POS od strane APN-a (Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama) Općina Rogoznica će provesti Anketu stanovnika putem „Anketnog upitnika o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje" i to u razdoblju od 29.11.2010. g. – 06.12.2010.g. Obrazac upitnika građani mogu osobno preuzeti u prostorijama Općine Rogoznica u Rogoznici, radnim danom od 08.00 – 15.00 sati ili putem web stranice Općine Rogoznica: www.rogoznica.hr. Popunjeni obrazac, dostavlja se Općini Rogoznica, poradi daljnjih aktivnosti u provođenju istog. 

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 9/09.), načelnica Općine Rogoznica, Zaključkom od 14. listopada 2010. godine, donosi

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Općine Rogoznica

  1. U cilju usklađivanja primjedbama sa primjedbama tijela sa javnim ovlastima i pravnim osoba iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", br. 76/07 i 38/09), te usklađivanja sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, utvrđuje se prijedlog za ponovljenu javnu raspravu Izmjena i dopuna PPU Općine Rogoznica.
  2. Javna rasprava početi će 25. listopada 2010. godine.
  3. Javni rasprava trajati će 8 dana, od 25. listopada do 02. studenog 2010. godine.
  4. Za vrijeme javne rasprave Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu biti će izložen u Općini Rogoznica, svakog radnog dana, u vremenu od 09:00 sati do 13:00 sati.
  5. Primjedbe i prijedlozi mogu se podnijeti Nositelju izrade plana ili upisati u knjigu primjedbi.

OBAVIJEST O DODJELI OIB-a STRANIM DRŽAVALJANIMA I PRAVNIM OSOBAMA TE HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

E-mail Ispis PDF
Sukladno odrebama Zakona o osobnom identifikacijskom broju («Narodne novine», br. 60/08) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju («Narodne novine», br. 1/09.) u Republici Hrvatskoj se počeo uvoditi i primjenjivati osobni identifikacijski broj – OIB.
Više...

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF
ZAHTJEVI ZA OBAVIJESTI O NAMJENI ZEMLJIŠTA IZ PROSTORNOG PLANA OPĆINE ROGOZNICA PODNOSE SE NA PROTOKOL JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - ISPOSTAVA ROGOZNICA (DOM MATICE HRVATSKE NA RIVI) . UZ ZAHTJEV PRILOŽITI PRERIS KATASTARSKOG PLANA I 50,00 KN UPRAVNIH PRISTOJBI - TAKSE.
Više...

Obavijest

E-mail Ispis PDF
Općina rogoznica je trenutno u pripremama za izradu prijedloga prostornog plana uređenja općine Rogoznica. U izradi je analiza stanja prostora u odnosu na uredbu o zaštiti obalnog pojasa i pod pretpostavkom izmjene prostornog plana šibensko – kninske županije. Općina rogoznica, u suradnji sa šibensko – kninskom županijom i ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, radi sve kako bi se što veći broj bespravno sagrađenih objekata uklopio u prostorni plan. Izrađivač analize stanja u prostoru je «urbos» d.o.o. Split, koji uz suglasnost resornog ministarstva i sukladno zakonskim odredbama rh, iznalazi nekoliko mogućnosti za rješavanje prostora općine Rogoznica. Napominjemo da smo učinili tek prve korake i da sve što radimo je «radni materijal», odnosno podloga za izradu prijedloga nacrta prostornog plana općine Rogoznica. Iz tih razloga nismo u mogućnosti trenutno davati informacije o pojedinačnim objektima i parcelama, a ni u kom slučaju o brojkama. Ukoliko imate zahtjeve, upite ili želje glede prostornog plana uređenja općine rogoznica, molimo vas da ih uputite pismeno.

Zahvaljujemo na razumjevanju.

U Rogoznici, 04. Svibnja 2007.

Načelnica Općine Rogoznica
Sandra Jakelić

Stranica 20 od 22