Vijesti iz Općine Rogoznica

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

E-mail Ispis PDF

U Slobodnoj Dalmaciji, dana 27. kolovoza 2015. godine, objavljen je Javni natječaj za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Rogoznica.

Dokumentacija:

- JAVNI NATJEČAJ

- DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

- TROŠKOVNIK

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za izradu LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “More 249”

E-mail Ispis PDF

LAG “More 249”

objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga

za izradu LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “More 249”

 

Lokalna akcijska grupa „More 249” (u daljnjem tekstu: LAG “More 249”) poziva sve zainteresirane građane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije isključivo s područja grada Vodica, te općina Pirovac, Tribunj, Tisno, Primošten, Rogoznicu i Murter-Kornati te područja koja obuhvaćaju naselja grada Šibenika: Grebaštica, Žaborić, Jadrtovac, Brodarica, Krapanj, Zlarin, Kapirje, Žirije, Zaton i Raslina., da prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti podizanju kvalitete života stanovnika na području LAG-a te gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju područja.

Prikupljene projektne ideje će se ocijeniti sukladno propisanoj metodologiji te će se na taj način kreirati lista projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, CLLD programa te drugih fondova i izvora financiranja.

Cilj ove aktivnosti jest uspostavljanje baze projekata te izrade akcijskog plana provedbe lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS).  Ujedno ovim putem pruža se mogućnost svim zainteresiranim lokalnim dionicima da kandidiraju vlastite razvojne ideje za zajedničku razvojnu strategiju.

Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo s ciljem izrade baze projekata i definiranja LRS, a vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštivati. Preporučljivo je da projektni prijedlozi imaju veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu te veći utjecaj na razvoj zajednice.

Krajnji rok za prijavu projektnih ideja je do 01. listopada 2015. Godine.

Svaki prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga, svaki zasebno na posebnom obrascu.

Prijava na Javni poziv dostavlja se na obrascu u prilogu osobnim dolaskom, na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili slanjem na adresu ureda: Obala Juričev Ive Cota 9, Vodice 22 211

Za daljnje informacije ili eventualne nejasnoće kontaktirajte nas na mobitel: 091/2351 101.

Predsjednica: Jadranka Bolanča

OBRAZAC

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

Gđa. Dijana Videka je dana 07.08.2015. godine na manifestaciji „OBA DVA-OBA SU PALA“  u Rogoznici izgubila torbu sa osobnim dokumentima.

Moli se pošteni nalaznik da vrati dokumente u FISH FAST FOOD RIBAR TOTO ili da kontaktira gospođu Dijanu na mobitel 092 141 65 85.

ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA

E-mail Ispis PDF

DJELATNICI TVRTKE „AS EKO“ d.o.o. Šibenik, PROVEST ĆE ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA (ZAMAGLJIVANJE ULV POSTUPKOM) NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA U NOĆI SA 09. SRPNJA NA 10. SRPNJA 2015. GODINE, UKOLIKO TO DOZVOLE VREMENSKE PRILIKE.

ODGODU PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Klasa: 350-02/14-20/2

Ur.broj: 2182/12-02/14-34

Rogoznica, 03. srpnja 2015.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/15-31, od

18. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

 

 

 ODGODU

PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

 

 

  1. 1.Odgađa se Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, objavljena za 06. srpnja 2015. do 13. srpnja 2015. godine.
  2. 2.Ponovljena javna rasprava održati će se od 13. srpnja 2015. godine do 20. srpnja 2015. godine.

 

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

       REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17

Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Klasa: 350-02/14-20/2

Ur.broj: 2182/12-02/14-32

Rogoznica, 19. lipnja 2015.

 

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-31, od 18. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

 

 

1.Objavljuje se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, koja će trajati od 06. srpnja 2015. do 13. srpnja 2015. godine.

2.Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

3.Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje.

4.Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi definiran je člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13). Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

5.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, u okviru ponovljene javne rasprave, primaju se do 13. srpnja 2015. godine.

6.Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

-        upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,

-        dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

 

OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF


Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.", br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto „referent za komunalne poslove“, dana 16. lipnja 2015. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

  1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti pet (5) kandidata i to:

1. Copić – Bačelić Božena

2. Jakus Damir

3. Kolak Elica

4. Laktić Diana

5. Zeba Dragana

  1. II.Kandidati pozvani na pisano testiranje navedeni u točki I. ovog poziva, trebaju doći u Rogoznicu, dana 23. lipnja 2015. godine (utorak) u 09:00 sati u zgradu Općine Rogoznica, u Rogoznici, ulica Hrvatske mornarice 17.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 30 pitanja.

Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr.

  1. III.Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 23. lipnja 2015. godine.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju biti će proveden intervju.

  1. IV.Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica.

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva:

Nina Kursar

 

Stranica 10 od 21