Vijesti iz Općine Rogoznica

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08 i 61/11):

E-mail Ispis PDF

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 22. travnja 2015. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent-administrator“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 30. travnja 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta „referent-administrator“:

Obavlja administrativno – tehničke poslove u svezi prijama stranaka, primitka i otpreme pošte, poslove prijepisa, izrađuje potrebita pismena, prima telefonske poruke te daje informacije i obavijesti za koje je ovlašten, te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Više...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „Voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove", dana 18. ožujka 2015. godine, objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

  1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata i to:
    1. 1.Nina Kursar
    2. 2.Mia Pešić
Više...

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,
na radno mjesto voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove,
(1 izvršitelj – m/ž),
na neodređeno vrijeme,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Više...

OBAVIJEST O PROJEKTU KREDITIRANJA PODUZETNIKA

E-mail Ispis PDF

Poštovani poduzetnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da je Općina Rogoznica sklopila dana 12. siječnja 2015. godine s Jadranskom bankom d.d. Ugovor o načinu subvencioniranja kamate na kredite po kreditnom programu Projekt kreditiranja poduzetnika.
Istim Ugovorom Općina Rogoznica se obvezala sudjelovati u subvencioniranju kamatne stope u iznosu od 2 postotna poena od ugovorene promjenjive kamate stope koja je utvrđena u visini od 4,9% godišnje. Slijedom navedenog Korisnici kredita plaćati će kamatnu stopu od 2,9% godišnje promjenjivo.

Više...

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-24, od 12. siječnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 21. siječnja 2015. do 05. veljače 2015. godine.

Više...

NATJEČAJ - POMAGAČ U VRTIĆU

E-mail Ispis PDF

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

ODGODA JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Ur.broj: 2182/12-02/14-24, od 15. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

ODGODU
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Odgađa se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, objavljena za 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.
2. Odgađa se javno izlaganje predviđeno za 22. prosinca 2014. godine.
3. O novim terminima javne rasprave i javnog izlaganja izvršiti će se pravovremena objava sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13).

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-22, od 10. prosinca 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV, trajat će od 19. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine.

Više...

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

ZBOG PUKNUĆA VODOVODNE CIJEVI 10. PROSINCA, DO DALJNJEG VODE NEĆE IMATI MJEŠTANI ZASEOKA PULJANI, NEČVEN I SELINE, TE NP U PULJANIMA.

ZBOG RADOVA NA CJEVOVODU 11. PROSINCA OD 9 DO 15 SATI VODE NEĆE IMATI MJEŠTANI OTOKA ROGOZNICE.

Stranica 10 od 19