ODLUKA O DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), načelnica Općine Rogoznica, donosi

O D L U K U

 

O DODJELI SUBVENCIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA

 

AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

 

 

  1. 1.Ovom Odlukom, dodjeljuje se subvencija redovnim studentima sa prebivalištem na području općine Rogoznica, u iznosu od 400,00 kuna, za akademsku godinu 2015./2016.
  1. 2.Pravo na subvenciju iz točke 1. ove Odluke, imaju redovni studenti, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- potvrdu o prebivalištu,

- potvrdu o redovnom upisu na akademsku godinu.

  1. 3.Subvencija iz točke 1. ove Odluke, uplaćivat će se na žiro račun korisnika.
  1. 4.Ova Odluka objaviti će se u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije».