Potpisan memorandum Vlade, Hrvatskih voda te gradova i općina kojim Dalmacija postaje ekopodručje

E-mail Ispis PDF
Potpisan memorandum Vlade, Hrvatskih voda te gradova i općina kojim Dalmacija postaje ekopodručje. Radi se o rješenju zaštite voda na priobalnom području.

Zahvat obuhvaća izgradnju, modernizaciju, rekonstrukciju i poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja voda, a planira se realizirati na principu aktivnog sudjelovanja lokalnih jedinica samouprave u suradnji s odgovarajućim Vladinim agencijama.

Svi radovi su tehnički racionalni, socijalno i ekonomski opravdani, te prihvatljivi sa stajališta zaštite okoliša — naglasio je Zdravko Livaković, državni tajnik za razvoj u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

Općini Rogoznica pripast će 16 milijuna kuna za polaganje kolektorske mreže i podizanje crpnih stanica, nabavku cijevnog gravitacijskog i tlačnog materijala te stručni nadzor