JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/13-20/2, Urbroj: 2182/12-02/13-3, od 24. prosinca 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III

1. Javna rasprava o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III trajat će od 07. siječnja do 15. siječnja 2014.

2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog ciljane Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – III, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, Rogoznica

3. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – III, primaju se do zaključno, 15. siječnja 2014. godine.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica

OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL