Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Rogoznica u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi:

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Rogoznica u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi: