Pretražujete PROSTORNO UREĐENJE

Novosti
0

A_ TEKSTUALNI DIO_DONESEN_prosinac_2018..PDF B GRAFIČKI PRIKAZI: 1:25000 1_Namjena površina_PPUO (DONESEN)_prosinac_2018-Model.PDF 2.1_Promet i veze_PPUO (DONESEN)_prosinac_2018-Model.PDF 2.2.Energetski…

Novosti
0

TEKSTUALNI DIO 0-sazetak-za-javnost.PDF 0-granica-obuhvata-plana.PDF 0-pjr-obrazlozenje-medine.PDF 0-pjr-odluka-pp.PDF GRAFIČKI DIO 0-sadrzaj-nacrt-prijedloga.PDF 1-koristenje-i-namjena-povrsina.PDF 2a-prometna-ulicna-i-komunalna-infrastrukturna-mreza-promet.PDF 2b-prometna-ulicna-i-komunalna-infrastrukturna-mreza-odvodnja.PDF 2c-prometna-ulicna-i-komunalna-infrastrukturna-mreza-stuja-i-posta.PDF 3-uvjeti-koristenja.PDF 4-uvjeti-gradenja.PDF…

PROSTORNO UREĐENJE
0

4-0_naslovnica_pecat-legenda 4-1_list_1_model 4-2_list_2_model 4-3_list_3_model 4-4_list_4_model 4-5_list_5_model 4-6_list_6_model 4-7_list_7_model 4-8_list_8_model 4-9_list_9_model 4-10_list_10_model

PROSTORNO UREĐENJE
0

TEKSTUALNI DIO: ID PPUO ROGOZNICA (IV)_DONESEN.pdf VIZUALNI DIO: 1_namjena-povrsina_idppuo-iv_doneseno-model 2-1-promet-i-veze_idppuo-iv_doneseno-model 2-2-energetski-sustav_idppuo-iv_doneseno-model 2-3-voodoopskrbni-sustav_id-ppuo-iv_doneseno-model 3-1-uvjeti_-id-ppuo-iv_doneseno-model 3-2uvjeti_idppuo-iv_doneseno-model 3-3-uvjeti-_id-ppuoiv_doneseno-model…

1 2