Pretražujete Novosti

Novosti
0

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne…

Novosti
0

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE…

1 2 3 22