I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

0

Na temelju članka 3. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/16) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), načelnica Općine Rogoznica donosi

 

1.IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA KIOSKA I

POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU

OPĆINE ROGOZNICA

 

Članak 1.

 

U Planu rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/18-01/3, Ur. broj: 2182/12-02/18-2 od 04. svibnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u članku 7. Tablica 4 Plan rasporeda štandova, i glasi:

 

Za iznajmljivanje bicikla, motocikla, mopeda i skutera na javnim površinama na području Općine Rogoznica utvrđuju se sljedeće lokacije:

 

Tablica 4 Plan rasporeda bicikla, motocikla, mopeda i skutera

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
D1 Jadranska ulica 9 Iznajmljivanje motora 8,00
D2 Jadranska ulica 11 Iznajmljivanje bicikla 10,00
D3 Miline 4 Iznajmljivanje motora 10,00
D4 Miline 2 Iznajmljivanje bicikla 2,00

 

Članak 2.

 

Ove I. Izmjene i dopune Plana objavljuju se na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Općine Rogoznica, a stupa na snagu danom objave.

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić

 

 

Dopune Plana rasporeda kioska 2018.PDF

 

 

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close