Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – IV Prijedlog plana za II. ponovnu javnu raspravu

0

A. TEKSTUALNI DIO

PRIJEDLOG ID PPUO ROGOZNICA (IV)_II PON.JR_veljaca_2016..pdf (43 MB)

B.GRAFIČKI DIO

1_Namjena površina_IDPPUO (IV)_II PON.JR_veljača 2016
2.1.Promet i veze_IDPPUO (IV)_II PON.JR_veljača 2016
2.2.Energetski sustav_IDPPUO (IV)_II PON.JR_veljača 2016
2.3.Voodoopskrbni sustav_ID PPUO (IV)_II PON.JR_veljača 2016
3.1.Uvjeti_Posebni uvjeti korištenja_ ID PPUO (IV)_II PON.JR_veljača_2016
3.2.Uvjeti_Posebna ograničenja_IDPPUO (IV)_ II PON.JR_veljača 2016
3.3.Uvjeti korištenja_planske mjere_ID PPUO(IV)_II PON.JR_veljača 2016
4.GPN _1
4.GPN _2
4.GPN _3
4.GPN _4
4.GPN _5
4.GPN _6
4.GPN _7
4.GPN _8
4.GPN _9
4.GPN _10
sve zajedno naslov
veza listova

C. SAŽETAK ZA JAVNOST

SAŽETAK ZA JAVNOST

Napišite komentar