IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA (IV)

0

TEKSTUALNI DIO:

ID PPUO ROGOZNICA (IV)_DONESEN.pdf

VIZUALNI DIO:

1_namjena-povrsina_idppuo-iv_doneseno-model

2-1-promet-i-veze_idppuo-iv_doneseno-model

2-2-energetski-sustav_idppuo-iv_doneseno-model

2-3-voodoopskrbni-sustav_id-ppuo-iv_doneseno-model

3-1-uvjeti_-id-ppuo-iv_doneseno-model

3-2uvjeti_idppuo-iv_doneseno-model

3-3-uvjeti-_id-ppuoiv_doneseno-model

4_građevinsko područje naselja

 

Napišite komentar